മതബോധന പ്രവേശനോത്സവം ജൂണ്‍ 7ന് മാള പള്ളിയില്‍ ബഹു. വികാരി ഫാ. പയസ് ചെറപ്പണത്ത്  നടത്തി.